Algemeen

Het resultaat van een massage valt of staat met de vier onderaan genoemde primaire effecten. Het zal u niet verbazen dat het toepassen van een teveel of tekort aan gegeven druk, een onjuiste opbouw in de intensiteit van de massage of het gebruik van verkeerde technieken het uiteindelijke resultaat negatief zal beïnvloeden, geheel teniet kan doen of zelfs averechts kan werken.

Een goede kennis van de anatomie (bouw van het lichaam, ligging/werking/functie van de spieren, vorm en functie van het skelet c.q. gewrichten, organen) en de fysiologie (biologische processen in het lichaam) is dan ook een vereiste om verantwoord te kunnen werken.

De autoriteit op het gebied van massages is het NGS (Nederlands Genootschap voor Sport- & Wellnessmassage). Zij is als enige erkend door de overheid en tevens verbonden aan het NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité en Nederlandse Sport Federatie). Het NGS bewaakt de kennis, kwaliteit en werkwijze van toegelaten masseurs door hen met regelmaat te toetsen en jaarlijks bij te laten scholen.

Waarom NGS ? Er is de laatste jaren een enorme wildgroei ontstaan op het gebied van massages, zowel bij masseurs als bij opleiders hiervan. In principe kan iedereen zijn of haar eigen praktijk beginnen zonder dat hierop enige controle van kwaliteit, discretie en kennis plaats vindt. Het NGS is de enige onafhankelijke examen- en brancheorganisatie die zelf geen opleidingen verzorgt, daardoor objectief is, en enkel samenwerkt met wettelijk erkende opleidingsinstanties en docenten, veelal met een achtergrond in de fysiotherapie.

Ik werk dan ook op licentie van het NGS zodat u als klant altijd gegarandeerd bent van kwaliteit, professionaliteit en een discrete werkwijze.Primaire effecten van een massage

  • mechanisch effect: ten gevolge van de aanraking door de masseur. Door de wrijving wordt uw huid warmer, in eerste instantie aan het oppervlak, later in het daaronder gelegen weefsel. De hoeveelheid gegeven druk en toegepaste technieken bepalen hoe lang dit effect doorwerkt en hoe diep (alleen in de huid, in het daaronder gelegen weefsel of zelfs tot diep in de spieren). Tevens wordt de afvoer van afvalstoffen via het lymfenvatenstelsel bevorderd.

  • chemisch-biologisch effect: door het toedienen van een massageprikkel komen neurotransmitters (signaalstoffen) vrij die zorgen voor een verwijding van de kleine bloedvaten. Hierdoor stroomt het bloed op die plaats tijdelijk langzamer waardoor gedurende langere tijd uitwisseling van zuurstof, voedingsstoffen en afvalstoffen mogelijk is tussen de cellen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het geven van fricties waarmee myogelosen (verhardingen in de spier als gevolg van ophoping van melkzuur) en triggerpoints (micro-verkrampingen in een spier) geneutraliseerd kunnen worden.

  • reflectoire effect: dit effect wordt bereikt via het zenuwstelsel. In de weefsels bevinden zich sensoren die aanraking waarnemen. Dit wordt doorgegeven aan de hersenen die op hun beurt het effect van de aanraking bepalen en een signaal teruggeven naar het weefsel (huid en spieren). Via deze weg kunnen bijvoorbeeld spierspanning, pijn en doorbloeding positief beïnvloed worden.

  • psychologisch effect: tijdens een massage is er interactie tussen masseur en cliënt. De uitstraling en houding van de masseur, maar ook de massageruimte en hygiëne zijn van invloed op deze interactie en dus op het psychologisch effect van een massage. De cliënt ontspant immers het beste wanneer hij/zij op zijn/haar gemak is.